Cart 0 0.00 лв.

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Правила & Условия за ползване

Правила и условия за ползване

Сайтът www.ldgroup.bg е платформа за електронна търговия, собственост на фирма ЛД Груп ООД с ЕИК202330536, с предмет на дейност Търговия с промишлени стоки.
 

С този документ наречен „Правила и условия за ползване” се уточняват отношенията между фирма ЛД Груп ООД и ползвателите на сайта. Фирмата предоставя стоки на клиентите си чрез сайта www.ldgroup.bg. Всеки ползвател е длъжен да се запознае със съдържанието на този документ, като се съгласява с условията за ползване от момента, в който влезе в сайта. В случай, че ползвателят не е съгласен с тези условия е длъжен да затвори сайта в браузъра си. Правилата и условията за ползване на сайта са достъпни и на разположение на всеки по всяко време.

Сайтът www.ldgroup.bg е специализиран за продажба на инструменти за обработка на дърво,мебелен обков,лепила,кантове и механизми за маси и услугите свързани с тяхната доставка до ползвателите му. Продажбата се извършва чрез онлайн комуникация с клиентите.

Цени на стоките

Всички публикувани в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Представените в сайта цени на стоките са крайни и включват ДДС.

Собственикът на сайта има правото да променя цени и параметри на стоките при изменение на обстоятелствата или при установени технически грешки, без да е длъжен да уведомява клиентите за настъпилите промени.
Всички параметри и цени за всеки продукт са уточнени подробно в описанията, приложени към него.

Стоките обекти на продажба

Всички стоки са класифицирани по вид и са подредени в категории с други стоки притежаващи сходни качества, за улесняване на пазаруването. Заявката за покупка на един или няколко артикули от онлайн магазина се счита за съгласие на клиента с визията и качествата на стоката. Сайтът не носи отговорност за несъответствия в цветовете на изображенията, представящи артикулите, заради различия в настройките на потребителските компютри и монитори.

 

Отказ от покупка и връщане на заплатената цена на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП.

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително трябва писмено да информира
ЛД Груп ООД чрез формата за връщания в сайта, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Потребителят има право да върне поръчаната стока при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. При връщането, стоката трябва да бъде с оригиналните етикети и оригиналните документи издадени от ЛД Груп ООД.
Клиентът уточнява със служител на
ЛД Груп ООД адресът за получаване на стоката, подлежаща на връщане.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия,
ЛД Груп ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на предоставената от потребителя банкова сметка в срок от десет работни дни от връщането на стоката. В случаите, когато не са изпълнени всички изисквания и условия за връщане на стока и тя е повредена не по вина на ЛД Груп ООД, клиентът може да получи отказ за връщане на заплатената сума.

Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци по нейния вид или конструкция, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта www.ldgroup.bg се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и съобразно сроковете и условията на търговската гаранция, описана в сайта. Клиентът е длъжен да се запознае с гаранционните условия.
Нужно е потребителят предварително да информира
ЛД Груп ООД чрез попълването и изпращането на формата за връщания на сайта, че предявява рекламация.
Клиентът уточнява със служител на
ЛД Груп ООД адресът за получаване на стоката, подлежаща на рекламация.

Потребител на сайта – права и задължения

– Всеки потребител има право да разглежда и да поръчва артикули от www.ldgroup.bg при спазване на общите условия.
– По
требителят има право да получава информация за своята поръчка, а също така да му бъде доставена заявената стока на указан от него адрес след потвърждение на заявката от www.ldgroup.bg.
– По
требителят няма право да копира (освен за лична употреба) съдържание от www.ldgroup.bg, да го разпространява, променя, възпроизвежда и публикува или да създава материали, в чиято основа са включени части от сайта, да продава елементи от съдържанието или да се възползва по какъвто и да е начин от материалите от сайта без писмено разрешение от собствениците му.
– По
требителят е длъжен, независимо дали е извършил покупка или не, да спазва законово установените норми при ползване на услугите, предоставяни от Сайта.
– По
требителят е длъжен да не нарушава чужди права и интереси, да се съобразява с авторското право и да не накърнява ничие лично достойнство, имуществени или морални права.
– По
требителят е длъжен да сигнализира при установени опити за нарушения при ползване на услугите, предоставяни от сайта, като информира собствениците му чрез предоставените опции за контакт и съответните държавни органи .
Потребителят дължи обезщетение на собственика на www.ldgroup.bg за всякакви волни или неволни вреди нанесени заради използвани от него материали, хипервръзки, качване на информация на сървърите на сайта и предоставянето им на трети лица, при които са настъпили имуществени вреди или са предявени съдебни искове срещу ЛД Груп ООД.
Потребителят се задължава да обезщети собственика на сайта и в случаите, когато с действията си е нанесъл обиди на трети лица, нарушил е принципите на морала и етиката и е нарушил законите по какъвто и да е начин, като с това е въвел в съдебни спорове и разходи сайта www.ldgroup.bg

Права и задължения на ЛД Груп ООД

– Собственикът на www.ldgroup.bg няма задължение и техническа възможност да следи начина, по който потребителите се възползват от предоставените услуги. Собственикът на www.ldgroup.bg има правото, но не е длъжен да запазва текстове, информация и материали намиращи се или използвани на сървърите на Сайта, или такива, които са предоставени на трети лица от Ползвател, като може да ги представя пред държавни органи или трети лица, при необходимост от запазване на собствеността, законните интереси и сигурността си и тези на трети лица при предявени искове във връзка с ползването на услуги от Сайта или при други случаи, които пораждат спорове от различно естество, както и когато трябва да се спазят законови разпоредби и изисквания от държавни органи.
– Собственикът на www.ldgroup.bg има правото по свое усмотрение да блокира достъпа на потребител заради нарушения на условията за ползване на сайта или по други причини без да е длъжен да го уведомява за това, като има правото да променя, допълва или спира предоставяните услуги.
– Собственикът на www.ldgroup.bg не е отговорен за пропуснати ползи и настъпили вреди за потребители или трети лица поради изменение на предоставяните услуги, изтриване и модифициране на текстове, непълна или неточна информация, загубване или изтриване на съобщения и други материали, които са били достъпни на страниците на сайта.
– В www.ldgroup.bg може да бъдат изобразени линкове и връзки към други сайтове и онлайн ресурси. Собственикът на сайта не носи отговорност за съдържанието им и за евентуални вреди, които потребителят може да получи при използването им.
– Собсвеникът на
www.ldgroup.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес

 

Условия за пазаруване в www.ldgroup.bg

Уважаеми клиенти, покупките чрез нашия сайт се извършват в следната последователност:

– Клиентът попълва формата ни за поръчка.
– В максимално кратък срок служител на
ЛД Груп ООД се свързва по телефона за потвърждаване на поръчката и уточняване подробностите по доставката.
– Поръчки, направени в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаван
ето й.
– В случай че обратна връзка не бъде осъществена в рамките на 48 часа от генериране на поръчка, моля, свържете се с нас на тел.
0887928130 или e-mail:ldtoolsbg@gmail.com

 

Промяна на Правила и условия за ползване на www.ldgroup.bg

Правилата и условията за ползване на сайта www.ldgroup.bg могат да бъдат променяни по усмотрение на собственика му по всяко време. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Извършените промени касаят бъдещата дейност и не засягат потвърдени от страна на ЛД Груп ООД преди извършването на промяната поръчки.

Кошница
Вашата кошница е празна.

Изглежда все още не сте избрали нищо.