Меню
Количка

ЛД Груп Информация

 

          Фирма ЛД ГРУП ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-6514-C01 по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

          Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на фирмата.

          Общата стойност на проекта е 19 700,00 лв., от които 19 700,00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

          Проектът стартира на 03.07.2023г. и е с продължителност 12 месеца.